Kết quả của phép tính $(a{x^2} + bx - c).2{a^2}x$ bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook