Kểt thúc kì cuối của giảm phân I, số NST trong tế bào là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook