Khai triển \(4{x^2} - 25{y^2}\) theo hằng đẳng thức ta được

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook