Khai triển \({\left( {3x - 4y} \right)^2}\) ta được

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook