Khẳng định nào sai khi nói về CaOCl2

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook