Khẳng định nào sau đây không đúng khi nói về lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong chân không

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook