Khi bị ngập úng lâu ngày, cây trồng trên cạn thường bị chết. Nguyên nhân là do:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook