Khi chạy có những hệ cơ quan nào hoạt động?

1.Hệ tuần hoàn 2. Hệ hô hấp
3.Hệ bài tiết 4. Hệ thần kinh
5.Hệ nội tiết 6. Hệ sinh dục
7.Hệ vận động

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook