Khi chiếu ánh sáng đơn sắc màu lục vào một chất huỳnh quang thì ánh sáng huỳnh quang phát ra không thể là ánh sáng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook