Khi cho metan tác dụng với clo (có askt) theo tỉ lệ mol 1:2 tạo thành sản phẩm chính là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook