Khi cho metylamin và anilin lần lượt tác dụng với HBr và dung dịch FeCl2 sẽ thu được kết quả nào dưới đây ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook