Khi cho que diêm đang cháy vào bình chứa hạt đang nảy mầm thì có hiện tượng gì sẽ xảy ra ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook