Khi cho que diêm đang cháy vào bình chứa hạt đang nảy mầm thì ngọn lửa sẽ tắt ngay, hiện tượng này là do

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook