Khi chọn Trái Đất làm vật mốc thì câu nói nào sau đây đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook