Khí Clo hóa hoàn toàn ankan X thu được chất hữu cơ Y có khối lượng phân tử lớn hơn khối lượng phân tử của X là 138. Ankan X là :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook