Khí CO2 có lẫn SO2. Trong các hóa chất sau:

(1) dung dịch NaOH; (2) dung dịch Br2;

(3) dung dịch KMnO4; (4) dung dịch Na2SO3;

(5) nước vôi trong; (6) khí O2.

Có bao nhiêu hóa chất có thể sử dụng để loại bỏ khí SO2 ra khỏi CO2.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook