Khi cường độ kích thích gây khử cực ở sợi trục tăng làm

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook