Khi dây treo của vật rắn trong thẳng đứng như hình thì vật có cân bằng không?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook