Khi đề cập đến vận tốc máu và tương quan của nó với huyết áp và tổng tiết diện lòng mạch, phát biểu nào sau đây đúng?

  1. Khi tổng tiết diện mạch nhỏ, huyết áp sẽ cao và vận tốc máu sẽ lớn.
  2. Máu chảy nhanh nhất trong động mạch và nhỏ nhất trong mao mạch.
  3. Máu vận chuyển từ nơi có huyết áp cao đến nơi có huyết áp thấp.

Hệ mạch càng đi xa tim, huyết áp càng giảm

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook