Khi đốt cháy than đá thu được hỗn hợp khí trong đí khi X( không màu, không mùi, độc) X là khí nào sau đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook