Khi dùng một thấu kính hội tụ tiêu cự f làm kính lúp để nhìn một vật, ta phải đặt vật cách kính một khoảng :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook