Khi được chiếu sáng, cây xanh giải phóng khí O2. Các phân tử O2 đó bắt nguồn từ

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook