Khi được chiếu sáng, cây xanh giải phóng ra khí O2. Các phân tử O2 đó được bắt nguồn từ:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook