Khi \(f < d < 2f\), ảnh của vật qua thấu kính là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook