Khi kết tinh dung dịch FeSO4, người ta sẽ thu được một tinh thể ở dạng ngậm nước. Công thức của tinh thể đó là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook