Khi khảo sát dao động của con lắc đơn với biên độ góc nhỏ, ta phân tích trọng lực thành phần: P1 theo phương của dây và P2 vuông góc với dây thì

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook