Khi nào thì tai có thể nghe được âm to nhất?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook