Khi nhìn vật trên trục của mắt, khoảng cách từ vật thay đổi mà mắt vẫn nhìn được vật là do:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook