Khi nói về các tật của mắt, phát biểu nào sau đây là sai?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook