Khi nói về chức năng của tế bào, ý nào sau đây đúng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook