Khi nói về đột biến lệch bội, phát biểu nào sau đây không đúng?
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook