Khi nói về máy quang phổ lăng kính, phát biểu nào dưới đây không đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook