Khi phát hiện bạn cùng lớp có ý định tham gia một cá độ bóng đá, em lựa chọn cách ứng xử nào để góp phần thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook