Khi ribôxôm dịch chuyển hết chiều dài của phân tử mARN có 1200 nuclêôtit, chuỗi pôlipeptit được tằng hợp có số axit amin là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook