Khi so sánh đặc tính của vật rắn đơn tinh thể và vật rắn vô định hình, kết luận nào sau đây là đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook