Khi sử dụng kính hiển vi để đỡ mõi mắt người ta thường ngắm chừng ở.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook