Khi sử dụng kính lúp để quan sát một vật nhỏ thì góc trông ảnh của vật qua kính:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook