Khi thêm một bazơ vào dung dịch của một axit, sự thay đổi nào dưới đây có thể xảy ra đối với pH của dung dịch?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook