Khi tiến hành phản ứng thế giữa ankan X với hơi brom có chiếu sáng người ta thu được hỗn hợp Y chỉ chứa hai chất sản phẩm. Tỉ khối hơi của Y so với He bằng 29. Tên của X là :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook