Khi vật rắn kim loại bị nung nóng thì khối lượng riêng của vật tăng hay giảm? Tại sao?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook