Khi vật rắn là một tấm kim loại mỏng phẳng biến dạng nhiệt của vật rắn coi như biến dạng về diện tích. Độ nở diện tích khi đó:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook