Khi nghiên cứu 4 loài sinh vật thuộc một chuỗi thức ăn trong một quần xã người ta thu được số liệu như sau:

Dòng năng lượng đi qua chuỗi thức ăn này có thể là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook