Khối lượng của các bao gạo trong kho được ghi lại ở bảng “tần số” sau:

Biết khối lượng trung bình của các bao gạo là $52kg$ . Hãy tìm giá trị của $n.$

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook