Khối lượng của hạt nhân \({}_5^{10}B\) là 10,0102 u. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân này bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook