Không bào trong đó chứa nhiều sắc tố thuộc tế bào

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook