Khử hoàn tàn 4,8 gam Fe2O3 bằng CO dư ở nhiệt độ cao. Khối lượng Fe thu được sau phản ứng là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook