Kí hiệu \(\overline{\overline P} \) là mệnh đề phủ định của \(\overline P \). Khi đó:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook