Kim loại Fe phản ứng với dung dịch X (loãng, dư), tạo muối Fe(III). Chất X là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook