Kim loại nào sau đây khử được HCl ở nhiệt độ thường 

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook