Kim loại X phản ứng với dung dịch FeCl3, không phản ứng được với dung dịch HCl. Vậy kim loại X là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook